Tłumaczenia poświadczone

 

Czym jest tłumaczenie poświadczone?

Pisemne tłumaczenie poświadczone ma postać papierowego dokumentu opatrzonego urzędową pieczęcią tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeśli jest sporządzane z kopii, a nie oryginału dokumentu, informacja o tym znajdzie się na tłumaczeniu, a kopia (skan, ksero) zostanie w sposób trwały złączona z przetłumaczonym tekstem. Warto jednak pamiętać, że polskie urzędy oraz sądy często żądają, by tłumaczenie zostało sporządzone z oryginału. W takim przypadku do tłumaczenia należy przedstawić oryginał dokumentu lub też, jeżeli tłumaczenie było wykonywane z kopii lub skanu, okazać oryginał przy odbiorze tłumaczenia. Poza tłumaczeniami pisemnymi tłumacze przysięgli wykonują także tłumaczenia ustne - np. podczas rozpraw sądowych, przesłuchań, ale także w Urzędach Stanu Cywilnego czy też przy wykonywaniu czynności notarialnych. W takim przypadku obecność tłumacza jest odnotowana w odpowiednim rejestrze lub dokumencie.

Ile kosztuje tłumaczenie poświadczone?

Tłumaczenia poświadczone, potocznie zwane "przysięgłymi" podlegają osobnym zasadom rozliczeń. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 r., cenę tłumaczenia oblicza się w oparciu o każde rozpoczęte 1125 znaków ze spacjami w tekście docelowym (kliknij tutaj, żeby zobaczyć stronę, na której znajduje się dokładnie 1125 znaków). Ponieważ takie tłumaczenia sporządza się w nieco odmienny sposób niż tłumaczenia standardowe (np. opisuje się pieczęcie, znaki wodne, odręczne adnotacje, widoczne uszkodzenia oryginału), ilość znaków w tekście końcowym jest zazwyczaj wyższa, niż w przypadku standardowych tłumaczeń pisemnych. W związku z tym do sporządzenia wyceny konieczne jest dostarczenie dokumentu do wglądu (osobiście, faksem, skanem).

 
 
Orientacyjny cennik tłumaczeń poświadczonych.